SELAMAT DATANG KE PERMOHONAN LESEN DALAM TALIAN PERBADANAN LABUAN


Langkah 1

MAKLUMAT PERMOHONAN
Tarikh : 21-Jun-2018
Jenis Permohonan :
Jenis Lesen :
Jenis Perniagaan Dipohon :
Kod Lesen :
 Dokumen Yang Perlu Dimuat Turun Semasa Membuat Permohonan. Ada?
 1 : Salinan Kad Pengenalan [M]
 2 : Pelan Lakaran Lokasi Jelas [M]
 3 : Salinan Slip Tempahan Nama Perniagaan / Salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan [M]
 4 : Salinan Bil Cukai Kadaran atau Geran Tanah disertakan [M]
 5 : Surat Tawaran Penyewaan yg asal daripada Penyewa sedia ada [O]