Bantu kami untuk jawab Pelaksanaan Kaji Selidik Kepuasan Pengguna GOS e-Rating bagi tahun 2020 dengan klik di sini

PLIS - Pre-Licensing Information System - Home - Panduan

SELAMAT DATANG KE PERMOHONAN LESEN DALAM TALIAN PERBADANAN LABUAN


DOKUMEN-DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN UNTUK PEMOHON
PERSEORANGAN / PERKONGSIAN
 
1. Salinan kad pengenalan pemohon & rakan kongsi.
2. Salinan slip tempahan nama perniagaan atau salinan sijil pendaftaran perniagaan (SSM/ROB).
3. Jika pemohon menyewa bangunan / premis :
  i. Salinan surat perjanjian kebenaran daripada penyewa asal.
  ii. Surat tawaran penyewaan yang asal daripada pemilik bangunan.
  iii. Salinan bil cukai kadaran atau geran tanah disertakan.
4. Pelan lakaran lokasi jelas
   
   
DOKUMEN-DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN UNTUK PEMOHON
SYARIKAT SDN BHD
   
1. Salinan Borang 9 atau Borang 13 yang disahkan setiausaha syarikat.
2. Salinan Borang 49 atau Borang 13 yang disahkan setiausaha syarikat.
3. Jika pemohon menyewa bangunan / premis :
  i. Salinan surat perjanjian dengan penyewa asal yang disahkan oleh setiausaha syarikat.
  ii. Surat tawaran penyewaan yang asal daripada penyewa sedia ada.
    *

Salinan surat perjanjian penyewaan yang disetemkan dan disahkan oleh setiausaha syarikat perlu dikemukakan setelah lesen diluluskan
4. Jika pemohon adalah tuan punya bangunan / tanah :
    * Salinan bil cukai kadaran atau geran tanah disertakan.
5. Pelan lakaran lokasi jelas
6. Surat kuasa daripada pemilik syarikat / lembaga pengarah jika melantik kakitangan untuk membuat permohonan.