SELAMAT DATANG KE PERMOHONAN LESEN DALAM TALIAN PERBADANAN LABUAN

Sila Isikan No. Rujukan dan No. Kad Pengenalan Anda.

No. Akaun
Nama Perniagaan
Emel

Jenis Pertukaran
Pertukaran Nama Perniagaan
Pertukaran Alamat Premis Perniagaan
Penambahan Nama Rakan Kongsi
Pembatalan Nama Rakan Kongsi
Pertukaran Jenis Perniagaan